Pieter Groen

Pieter Groen

Pieter Groen

Geestelijk verzorger

Wie ben ik

Ik ben vanaf 1990 actief in geestelijke begeleiding in zorginstellingen, kerken en in heel de samenleving. Ik heb theologie gestudeerd. Ik heb een warme belangstelling voor de medemens en maak daarbij geen enkel onderscheid. Ik heb een passie om mensen geestelijk te ondersteunen met respectvolle aandacht voor hoe u in het leven wilt staan.  

Ik vind levensvragen, zin en betekenis belangrijk, omdat …

Wij hebben onze geestelijke ankers en drijfveren. Die hangen samen met onze achtergrond, familie, levenservaringen en interesses, met onze waarden en doelen en met onze religie of levensbeschouwing. Wat we meemaken aan lief en leed kan voor ons zin en betekenis krijgen als we dat laten samenhangen met onze hier genoemde geestelijke bronnen. Ik merk steeds weer dat het voor mensen bemoedigend is om daarover in gesprek te zijn. Want dat geeft nieuwe energie!

Hoe werk ik

Ik luister met intense belangstelling en zonder oordeel naar uw verhaal om u te helpen uw gedachten te ordenen en om samen perspectief te vinden. We hebben het over wat speciaal voor u van persoonlijke betekenis is. Ik ben er voor individuele gesprekken (met één of meer personen tegelijk), groepsbijeenkomsten, overleggen, voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en moreel beraad.  

Na een eerste contact bekijken we of we nieuwe datums afspreken. U kunt met of zonder doorverwijzing met mij contact opnemen.  

Telefoon: 06 2194 3752​
E-mail: p.groen@nvl.nu

Voor mensen met een levensvraag