GVTHUIS.NL

Tot nu toe werd geestelijke verzorging vooral binnen instellingen gegeven, zoals in een ziekenhuis of een verpleeghuis. Doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen als ze ziek zijn en/of ouder worden, is er meer behoefte aan geestelijk verzorging in de thuissituatie. Daarom wil het kabinet een dekkend netwerk van geestelijke verzorging thuis.

In de regio’s Groningen en Drenthe (+Steenwijkerland) zijn inmiddels geestelijk verzorgers beschikbaar die ook mensen in de thuissituatie ondersteunen. Bijvoorbeeld bij zingevings- en levensvragen. Deze ondersteuning is bedoeld voor mensen van 50 jaar en ouder of mensen in de palliatieve fase van hun ziekteproces en hun naasten.

Binnenkort vindt u meer informatie op deze site.

Zie ook www.geestelijkeverzorging.nl