Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA

De organisatie voor geestelijke verzorging/ begeleiding in de thuissituatie (gv-thuis),
in Groningen en Drenthe-Steenwijkerland

 

“Zin in het leven is net zo belangrijk als ademen of eten. Zin geeft grond onder je voeten en moed om moeilijke dingen te doen. Zin geeft betekenis aan je bestaan.”

Waar gaat het over?

Geestelijke verzorging/begeleiding thuis (gv-thuis) gaat over ‘zin in het leven’. Zin in het leven is net zo belangrijk als ademen of eten. Zin geeft grond onder je voeten en moed om moeilijke dingen te doen.

Zin in je leven is ‘gewoon’ en tegelijk heel ‘bijzonder’. Dat merk je als je ‘de zin’ kwijtraakt. Bijvoorbeeld door ziekte, onzekerheid, verlies, onmacht, gevoel van onveiligheid, relatieproblemen, (religieuze) levensvragen of als je niet meer beter wordt. Je leven lijkt niet meer te kloppen. Je vindt de aansluiting niet meer. Het lijkt wel of je opnieuw moet uitvinden wie je bent en waar je voor wilt gaan.

Geestelijk verzorgers kunnen u begeleiden wanneer uw leven vastloopt. Dat doen ze door aandachtig te luisteren naar uw verhaal, door vragen te stellen en te praten over uw kijk op het leven. Dat schept ruimte voor andere perspectieven, nieuwe zin en betekenis te vinden. Gaandeweg wordt dat ontwikkeld dat. U komt weer in contact met uzelf, u komt weer op verhaal.

Voor wie?

Als u thuis woont – niet in een instelling – kunt u hulp krijgen van een geestelijk verzorger/begeleider. Het is bedoeld voor a) mensen van 50 jaar en ouder of b) mensen die ongeneeslijk ziek zijn (ongeacht leeftijd) en hun naaste familie.

Vragen die mensen wel eens stellen

Waarom overkomt mij dit?

In situaties waarin je leven (plotseling) verandert, stellen veel mensen deze vraag. Het antwoord is voor iedereen verschillend. Sommige mensen proberen bijvoorbeeld een les te halen uit datgene wat hen overkomt, anderen stellen de tegenovergestelde vraag: Waarom zou het mij niet overkomen? Ontdek of deze vraag voor jou belangrijk is om te stellen. 

Wat is het goede doen in deze situatie?
Van moment tot moment maken we beslissingen. En soms is het kiezen tussen twee kwaden. Wat het goede is, daar kunnen mensen verschillend over denken. Goed gaat over wat voor jou het juiste is om te doen, misschien voor jezelf of voor een ander of iets anders (bijvoorbeeld het milieu). Soms doe je het goede, maar pakt de situatie anders uit. En soms doe je het goede voor een dierbare, maar doe je dat ten koste van bijvoorbeeld jezelf. Vraag jezelf dan ook af: Het goede voor wie? En welke schade breng ik toe met mijn keuze. Wat weegt zwaarder?
Wat heeft mijn leven voor zin?
Ieder mens stelt deze vraag. Sommigen hebben een antwoord, anderen niet. Het stellen van deze vraag laat zien dat we van waarde willen zijn als mens. En het drukt uit dat we het leven als zinloos kunnen ervaren. We kunnen vragen stellen zoals: Is er een groter plan? Waartoe dient mijn leven? Is het leven toevallig? Waarom zou ik verder leven? Het stellen van de vraag kan ook betekenen dat je op dit moment of al langere tijd je leven als zinloos ervaart. Ga na wie of wat je nodig hebt.
Ben ik anderen niet alleen maar tot last?
Als mens zijn we vanaf onze geboorte verbonden met anderen. Zonder anderen overleven we niet. En tijdens ons leven komen we in allerlei relaties terecht. Gelijkwaardig, ongelijkwaardig, steunend, ontmoedigend, kil, warm, afstandelijk, betrokken, enzovoorts. Zo zijn er ook relaties waarin we onszelf als een last kunnen ervaren of bang zijn tot last te zijn voor anderen. Wat betekent het precies: tot last zijn? Wat staat er op het spel als je tot last bent voor een ander?
Waar put ik kracht uit?
Ieder mens heeft krachtbronnen: zaken waar je energie uit haalt. Bijvoorbeeld: dierbare herinneringen, vriendschappen, lichaamsbeweging, creatieve bezigheden, werk, God, inspirerende kunst of literatuur. In tijden waarin het moeizamer verloopt, maar ook als het vanzelf gaat, is het goed om oog te hebben voor de dingen waar je kracht uit put. Ben ik in balans? Wie of wat is belangrijk voor mij? Waar laad ik op?
Waarom heeft God (Allah, ...) mij in de steek gelaten?
Voor mensen die gelovig zijn kan deze vraag opkomen. Het is een vraag die gevoelens van verdriet, eenzaamheid, wanhoop en onbegrip laat zien. In moeilijke situaties waarin onzekerheden bestaan, gaan mensen twijfelen en op zoek naar houvast. Het is belangrijk dat er dan mensen om je heen zijn die naar je luisteren, zonder oordeel en helpen het onzekere mee te dragen.

In welke situatie herkent u zich?

Ik ben 50 jaar of ouder.

Mensen van 50 jaar en ouder kunnen kosteloos max. 7 gesprekken voeren met een van de deelnemende geestelijk verzorgers. Het gaat dan om ‘spirituele, zingevings- en levensvragen’. Zijn er meer gesprekken nodig, dan is overleg met andere zorgverleners noodzakelijk, een multidisciplinair overleg (MDO).

 

Een dierbare van mij of ikzelf wordt niet meer beter.

Er is dan sprake van ‘palliatieve zorg’, zoals we dat noemen. Kinderen en volwassenen in de palliatieve zorg en hun naasten kunnen kosteloos max. 7 gesprekken voeren met een van de deelnemende geestelijk verzorgers. Het gaat dan om ‘spirituele, zingevings- en levensvragen’. Zijn er meer gesprekken nodig, dan is overleg met andere zorgverleners noodzakelijk, een multidisciplinair overleg (MDO).

 

Voor gv-thuis voor kinderen en hun ouders kunt u contact opnemen met het Netwerk Kinderpalliatieve Zorg in uw regio of bij het ziekenhuis vragen naar een geestelijk verzorger.

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen (NvL, de uitvoerder van gv-thuis) werkt in de provincie Groningen samen met GV-aardbevingsgebied. Als uw vragen voortkomen uit gaswinning en aardbeving, neem dan contact op met GVA Groningen. Zij kennen de indringende problematiek als uw bestaan op zijn grondvesten trilt, als schade aan uw huis schade aan uw leven wordt.

Beschikbare geestelijk verzorgers/begeleiders thuis

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en niet als juridische aanspraak.