Werkwijze

Wat doet een geestelijk verzorger/begeleider?

Geestelijk verzorgers/begeleiders ondersteunen bij vragen en twijfels over (de zin van) het leven en spiritualiteit/ geloof/ religie. Die vragen kunnen bijvoorbeeld opkomen als u iets hebt meegemaakt waardoor u van slag bent. Het kunnen vragen zijn over grote of kleine dingen, rond alles wat u beleeft en waar u iets mee wilt of mee moet.

Een geestelijk verzorger luistert aandachtig naar uw verhaal en staat samen met u stil bij wat u doormaakt(e). Hij/zij stelt vragen en denkt met u na over uw situatie (‘reflecteert’). In dit proces van ‘zinvinding’ verbindt de geestelijk verzorger/begeleider uw vragen aan uw kijk op het leven en werkt eventueel met symbolen en rituelen.

Geestelijke verzorging/begeleiding is er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensvisie u ook hebt, ook als u die niet hebt.

Hoe werkt een geestelijk verzorger/begeleider?

Een geestelijk verzorger werkt vanuit een eigen praktijk en soms vanuit een instelling. Hij of zij werkt onafhankelijk en vertrouwelijk en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van geestelijk verzorgers (SKGV). Een geestelijk verzorger heeft in principe een eigen werkgebied, samen met enkele collega’s. Maar als het niet ‘klikt’ zoekt hij/zij met u een geschikte collega. Als het nodig is – en u vindt dat ook – legt hij/zij contact met andere zorgverleners en organisaties, bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorg, ziekenhuis of werkers in het sociaal domein (een wijkteam, het welzijnswerk, ouderenconsulent enz.). Dit gaat via een multidisciplinair overleg (MDO) en alleen als u uitdrukkelijk toestemming geeft.

Wat kost een geestelijk verzorger/begeleider?

Een geestelijk verzorger wordt betaald uit de ‘Subsidieregeling gv-thuis’ van het ministerie van VWS. Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA (NvL) voert deze regeling uit in de Regio’s Groningen en Drenthe-Steenwijkerland. Er is voor gekozen om maximaal zeven gesprekken te vergoeden. De geestelijk verzorger dient zelf de rekening in bij Coöperatie  NvL, een gesprek (‘consult’) is dus kosteloos voor een inwoner. Dit geldt:

  1. voor inwoners van de provincie Groningen, Drenthe en gemeente Steenwijkerland,
  2. mits de geestelijk verzorger is aangesloten bij Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA.

Beschikbare geestelijk verzorgers/begeleiders thuis

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en niet als juridische aanspraak.