Organisatie

Wie zijn wij?

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA (NvL) voert de Rijks-subsidieregeling ‘geestelijke verzorging-thuis’ uit. Coöperatie NvL is onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van geestelijke verzorging-thuis (gv-thuis) en is lid van de landelijke vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen (SCL). De regeling bekostigt:

  • consulten,
  • deelname aan een MDO,
  • het verzorgen van scholing.

NvL is een coöperatie, waarvan de leden gv-thuis uitvoeren. De leden zijn tevens eigenaar van de coöperatie. De filosofie van Coöperatie NvL is dat de coöperatie het primaire proces – de uitvoering van geestelijke verzorging – ondersteunt. Coöperatie NvL wil de eigen beroepsverantwoordelijkheid van de gv’er maximaal tot bloei laten komen. Coöperatie NvL denkt dat de rechtsvorm ‘coöperatie’ het beste past bij de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van de beroepsgroep. Coöperatie NvL werkt volgens een conscious contract.

Het organisatiemodel van Coöperatie NvL richt zich op het faciliteren van de uitvoering en het bewaken van de kwaliteit. De uitvoering en het onderhouden/verbeteren van de kwaliteit van geestelijke verzorging is de verantwoordelijkheid van de gv’er zelf en de beroepsgroep.

Coöperatie NvL werkt gebiedsgericht, dat wil zeggen dat een gv’er samen met een of meer collega’s verantwoordelijk is voor een bepaald werkgebied. Daarbinnen stemt hij/zij af met collega’s. Ook zakelijke en ethische kwestie worden in het team besproken, zoals: hoe werk je samen en waar ondervind je belemmeringen, bijvoorbeeld in de vorm van ‘concurrentie’ of freeriders-gedrag?

Wie kunnen er meedoen?

Toetreding tot Coöperatie NvL UA staat in principe open voor iedereen, ongeacht in loondienst of als vrijgevestigde. Coöperatie NvL hanteert een toetredingsbeleid dat rekening houdt met voldoende spreiding van gv’ers over de regio’s. Een van de belangrijkste eisen voor toetreding is een geldige SKGV-registratie. Daarnaast stelt Coöperatie NvL nog aanvullende eisen, waaronder instemming met de eigen gedragscode.

Wat vragen wij?

Wil je je aansluiten? Coöperatie NvL vraagt een inzetbaarheid van ten minste gemiddeld 10 uren per week.
Naast de begeleiding van mensen, draag je ook bij aan de organisatie-ontwikkeling. Je werkt vanuit het conscious contract van onze coöperatie. Je neemt deel aan interne werkgroepen, intervisie-bijeenkomsten en je draagt bij aan ad hoc vragen van onze organisatie. Verder draag je bij aan de ontwikkeling van het beroep geestelijk verzorger/begeleider, bijvoorbeeld door het schrijven een artikel, het bezoeken van bijeenkomsten of het deelnemen aan projecten.
Je bent in staat om via zelfreflectie je handelen te verbeteren. Ook ben je in staat om op een coachende wijze je collega’s te steunen en je kunt die coachende steun van collega’s ook ontvangen.
Je bent ‘accountable’, daarom houdt je je cliëntcontacten bij in een dossier en is je agenda onderdeel van je verantwoording. Je registratie klopt met je agenda en cliëntdossiers. Daarnaast heb je je zaken financieel-juridisch op orde.
Coöperatie NvL faciliteert de registratie, deze registratie is de bron voor de facturen die je indient. Je bent verplicht om periodiek (jaarlijks?) een zogenaamde ‘materiële controle’ toe te staan, dat is: inzage geven in je agenda en cliëntdossiers aan de hand van de ingevulde registratie. Dit is nodig voor de financiële verantwoording van Coöperatie NvL.
Coöperatie NvL vraagt dat je soms ook buiten de ‘reguliere’ paden treedt. Daarvoor is ruimte binnen Coöperatie NvL. Dat betekent dat je kansen ziet en benut, buiten de gesubsidieerde gv-thuis.

Wat biedt Coöperatie NvL?

Coöperatie NvL biedt geen gespreid bedje. We bieden wel een goede collegiale sfeer met ruimte voor ontwikkeling. Ook hebben we organisatorisch en administratief de zaken op orde en we hebben een organisatiestructuur die past bij onze visie.
We doen het samen, je staat er niet alleen voor. Als het nodig is (en dat geef je zelf aan) kun je werkbegeleiding krijgen van een collega of van onze directeur. Ook bieden we een uitgebreid netwerk en een leersituatie waarin je je eigen praktijk kunt opbouwen.
Onze vergoeding is gebaseerd op de Handleiding OverheidsTarieven. Dit zijn goede tarieven, die passen bij onze ethiek: geestelijke verzorging is een vak en van maatschappelijk belang; de samenleving hoort daar een passende compensatie tegenover te stellen (je had ook wat anders kunnen doen met je tijd). Onze vergoedingen zijn ‘all-in’, dat wil zeggen inclusief reistijd, reiskosten, kantoorkosten, afschrijvingen enz. Je ontvangt daarvoor dus geen aparte vergoedingen, je hoeft dus bijvoorbeeld geen aparte kilometerregistratie bij te houden.

Coöperatie NvL werkt samen met geestelijke verzorging aardbevingsgebied, GVA Groningen.

Management

drs. G. (Geert) van der Velde
Directeur
Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA

Telefoon: (+31) 6 5193 0464
E-mail: post apenstaartje nvl.nu
Linkedin: www.linkedin.com/in/geertvandervelde

Bedrijfsgegevens

Coöperatie Netwerk voor Levensvragen UA

KvK 85327352
IBAN NL 98 TRIO 0320 4779 32
Btw 863586776B01

 

 

Geestelijk verzorgers/begeleiders

Disclaimer

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze webpagina. De informatie is bedoeld als voorlichting en niet als juridische aanspraak.