Alina de Roo

Alina de Roo

Alina de Roo

Geestelijk verzorger

Wie ben ik

Ik ben Alina de Roo (1964), geestelijk verzorger vanuit algemene spiritualiteit en werkzaam in mijn eigen praktijk Rondom Relaties te Klijndijk. Algemene spiritualiteit wil zeggen dat ik buiten de traditionele instituties werk. Een ander belangrijk aspect binnen mijn praktijk is het begeleiden van mensen die conflicten ervaren middels mediation.

Wat bied ik

In mijn werk als geestelijk verzorger staat het zoeken van verbinding van mens tot mens centraal maar ook van de mens en zijn omgeving. Een mens is namelijk een relationeel wezen en kan minder goed (over)leven als er geen (veilige) verbinding ervaren wordt. Het gemis van een wezenlijke en veilige verbinding kan ons ziek maken, zowel geestelijk als lichamelijk.

Gezamenlijk kijken we naar de vraag: ‘hoe kan ik mij verhouden tot dat vervelende dat mij ziek maakt of het leven zinloos laat zijn?’

Hoe werk ik

Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving vind ik cruciaal voor een gesprek. Zeker als door conflicten onveiligheid wordt ervaren. De gesprekken zijn vaak één op één. Naasten kunnen ook deelnemen aan het gesprek als u dat wenst of als dit belangrijk blijkt te zijn, zeker als een conflict uitgesproken wil worden. Dit geldt voor zowel particulieren als voor organisaties.

Voor organisaties kan ook gedacht worden aan het begeleiden van een moreel beraad of trainingen in het omgaan met conflicten.

Telefoon: 06 5106 8687
E-mail: a.deroo@nvl.nu
Website: www.rondomrelaties.nl

Voor mensen met een levensvraag