Anne Nipius

Anne Nipius

Anne Nipius

Geestelijk verzorger

Wie ben ik

Mijn naam is Anne Nipius, ik werk in de ouderenzorg en revalidatie en heb veel ervaring met vragen in de laatste levensfase en omgaan met ziekte. Ik voel me levensbeschouwelijk thuis bij het humanisme, ik geloof in de kracht en kwetsbaarheid van de mens en mensen onderling.

Wat bied ik

Als het leven je vraagt om je opnieuw te oriënteren, omdat je te maken krijgt met verlies, ernstige ziekte of een andere ingrijpende levensgebeurtenis, help ik je om te zoeken naar wat je eigen antwoorden kunnen zijn. Door het stellen van verhelderende vragen help ik je om gevoelens en gedachten te ordenen. Hoe kan je opnieuw het leven ‘aangaan’? Ik heb een rustige houding en luister aandachtig en open naar je verhaal.

Hoe werk ik

Jouw verhaal staat voor mij centraal, het opnieuw vertellen aan een ‘professionele’ vriend, je gehoord en erkend voelen kan helpen om een nieuwe weg in te slaan of om te doorstaan wat je moet meemaken.
Ik kom op gesprek in de eigen vertrouwde omgeving. Als dat niet gaat zorg ik voor een rustige gespreksruimte in de stad Groningen.

Telefoon: 06 2231 0859
E-mail: a.nipius@nvl.nu

Voor mensen met een levensvraag