Timothy Alkema

Timothy

Timothy

Geestelijk verzorger

Wie ben ik

Mijn naam is Timothy Alkema (1979), ik ben als geestelijk verzorger werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en ook bij de mensen thuis. Omzien is de rode draad in mijn loopbaan en levensvisie. Vanuit Praktijk Omzien verleen ik geestelijke verzorging en pastorale begeleiding.

Wat bied ik

Met aandacht luister ik naar (jo)uw verhaal door vragen te stellen en te praten over jouw kijk op het leven. In crisessituaties voelt het ik zich anders en wordt het zichzelf tot vraag. Wie ben ik nu ik ziek ben? Wat mag ik hopen nu ik ouder word? Wie ben ik nu mijn partner is overleden?

Gaandeweg ontwikkel je antwoorden op die vragen. Dat schept ruimte om de balans op te maken, nieuwe zin en betekenis te ontdekken. Je komt weer in contact met jezelf, je komt weer op verhaal. Naast persoonlijke begeleiding ben ik beschikbaar voor het geven van trainingen.

Hoe werk ik

Geestelijke verzorging verleen ik vanuit het model van existentiële zielzorg. Op die manier is er aandacht voor geloofs- en zingevingsvragen, (jo)uw levensverhaal en relaties. Ik heb ruime ervaring in het begeleiding van mensen met verlieservaringen zoals bij ziekte en rouw. Als geestelijk verzorger-thuis kom ik graag bij mensen thuis die chronisch ziek zijn, palliatieve zorg nodig hebben en hun naaste familie. Daarvoor ben ik bereikbaar via onderstaande gegevens:

Telefoon: 06 4921 9173​
E-mail: t.alkema@nvl.nu
Website: praktijkomzien.nl

Voor mensen met een levensvraag