Hier kan jouw naam staan

Vacature

Vacature

Geestelijk verzorger

Hier kan jouw foto staan.

Wie ben ik

Mijn naam is … Ik ben afgestudeerd geestelijk verzorger en ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van onze beroepsgroep, het SKGV. Over mijn persoon zeggen anderen dat ik …

Wat bied ik

Ik ben bevoegd en bekwaam geestelijk verzorger. Ik werk onafhankelijk, los van een bepaalde levensbeschouwing of religieus genootschap. Ik ben er voor alle mensen en ik breng ik mezelf mee in mijn werk. Mijn beroep onderscheidt zich van andere beroepen, omdat ik zin en betekenis (‘levensvragen’) verbindt met iemands levensvisie (en geen levensvisie is ook een levensvisie). Ik heb bijzondere belangstelling voor deze levensvisie: …
Hoewel ik er voor alle mensen wil zijn, richt ik mij in mijn begeleiding graag op deze problematiek of levensfase: …
Ik ben vooral goed in …

Hoe werk ik

Ik ben ten minste 12 uren per week beschikbaar voor Coöperatie NvL UA. Naast de begeleiding van mensen, draag ik ook bij aan de organisatie-ontwikkeling. Ik werk vanuit het conscious contract van onze coöperatie. Ik neem deel aan interne werkgroepen, intervisie-bijeenkomsten en ik draag bij aan ad hoc vragen van onze organisatie. Soms krijg ik werkbegeleiding van een collega of van onze directeur. Verder draag ik bij aan de ontwikkeling van ons beroep, bijvoorbeeld door het schrijven een artikel of het bezoeken van bijeenkomsten. Coachende steun van collega;s vind ik belangrijk en dat geeft ik zelf ook.
Er is ook een zakelijke kant. Mijn werk als (vrijgevestigd) geestelijk verzorger vraagt dat ik ook de (financiële) administratie op orde heb en houd. Onze coöperatie faciliteert dat.
Soms treedt ik buiten de ‘reguliere’ paden. Daarvoor is ruimte binnen Coöperatie NvL. Dat betekent dat ik soms ook kansen zie en benut, buiten de gesubsidieerde gv-thuis.

Telefoon: wat is jouw nummer?
E-mail: post@nvl.nu
Website:
wat is jouw website?

Voor mensen met een levensvraag